Helena Lysaght

“De Algemene Verordening Gegevensbescherming laat veel ruimte voor interpretatie. Wie goed wil zijn in dit vakgebied moet niet alleen kennis hebben van de regelgeving, maar ook kunnen anticiperen op beleidsmatige ontwikkelingen.”

Helena Lysaght is advocaat binnen de teams: ICT & Privacy, Intellectueel Eigendomsrecht en Contractenrecht. Helena adviseert cliënten over een breed scala aan privacy-kwesties, zoals over de verwerking van persoonsgegevens door middel van het gebruik van nieuwe technieken, direct marketing, contracteren met data, cookies en anti-spam-wetten. Zij adviseert ook bij vragen over intellectuele eigendom in het kader van merkinbreuken, digitale platforms, applicaties en databanken. De toegevoegde waarde van Helena is haar vermogen om over de grenzen van rechtsgebieden heen te kijken. Haar ervaring als advocaat in de internationale proces- en adviespraktijk en als bedrijfsjurist maken dat Helena mee kan denken met de cliënt en duurzame oplossingen kan aanreiken.

Helena studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en de UvA en studeerde een jaar aan de University of Oxford. Helena begon als advocaat op de algemene proces- en adviespraktijk bij Stibbe. Bij Stibbe adviseerde Helena internationale ondernemingen over internationale geschillen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht. Daarna werkte Helena als bedrijfsjurist voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar ze verantwoordelijk was voor de privaatrechtelijke vragen van de organisatie. Helena maakte in 2018 de overstap naar Köster.

 

Helena in het kort

Functie: Advocaat

Expertise: Contractenrecht, ICT & Privacy, Intellectueel Eigendomsrecht

DNA: Enthousiast, zorgvuldig en een creatieve teamspeler.

  • |
  • +31 6 1398 0918

  • |
  • lysaght@kadv.nl

Artikelen van Helena

Recente tweets

Helena heeft nog niets getweet